Verzekering / schades

• Alle voertuigen zijn WA-Casco verzekerd.

• Groene kaart op aanvraag.
• De WA-Casco verzekering is uitsluitend geldig op de groene kaart vermelde landen.
• Bij discussie over eigen risico c.q. de schuldvraag is de uitspraak van de verzekeringsmaatschappij bindend.
• Schade dient binnen 48 uur gemeld te worden d.m.v. een volledig en ondertekend schadeformulier.
• Bij ontbreken van het schadeformulier of het niet tijdig melden van een schade komen alle kosten voor rekening van de huurder.
• Schade aan de door huurder te vervoeren lading is niet gedekt door de All-Risk verzekering.
Eigen risico Prem. verlagen eigen risico Verlaagd eigen risico Inzittende verzekering
Bestelwagens + DC € 1.000,- € 14,- per dag € 300,- € 5,- per dag
Vr. wagens + Trekkers € 1.500,- € 21,- per dag € 500,- € 5,- per dag

• Voor bovenhoofdse schade blijft een hoog eigen risico van kracht. Zie Algemene Huurvoorwaarden voor leden van de BOVAG verhuurbedrijven.